O FIRME

Novogal a.s. je firma s viac ako 30 - ročnou históriou, ktorá sa špecializuje na výrobu hydinových produktov - slepačích vajec a brojlerových kurčiat.


Disponuje tiež vlastnou predajnou sieťou a silnou autodopravou. Ročná produkcia je tvorená z 4 000 t brojlerového mäsa, z 450 000 odchovaných kuríc a 130 mil. slepačích vajec. Uvedená úroveň výroby zaraďuje firmu na popredné miesta medzi hydinárskymi prvovýrobcami v strednej Európ. Produkciou slepačích konzumných vajec zaujíma suverénne prvé miesto na Slovensku.


Prevádzkujeme 5 fariem:

- odchovu kuríc vo Dvoroch nad Žitavou

- chovu nosníc vo Dvoroch nad Žitavou

- chovu brojlerov Dubník

- odchovu kuríc Dolná Seč

chovu nosníc a brojlerov Levice

Prečo objednať vajcia Omega:


Majú vyšší obsah omega 3 mastných kyselín a tým pádom aj priaznivé preventívne účinky proti kardiovaskulárnym a zápalovým ochoreniam ako artritída či arterioskleróza. Nutričná hodnota Omega vajec má tak kvalitatívne vyššiu úroveň.

OZNÁMENIA

Uverejňujeme nasledujúce oznámenia:

§ 41 Modernizácia objektov Novogal a.s. - stavebná časť

§ 41 Novogal a.s. - Dodávka teleskopického manipulátora

§ 41 Novogal a.s. - Klietková tachnológia na chov nosníc

Spoločnosť Novogal a.s. uskutočnila investíciu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041NR060039, ktorej predmetom bola


- novostavba triediarne a skladu vajec
- automatický triediaci stroj na vajcia s prekladačom vajec
- prepojenie centrálneho zberu vajec na novú budovu triediarne
- teleskopický manipulátor JCB 516-40 AGRI
- fekálna cisterna

Finančné prostriedky boli poskytnuté z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPRFV) Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Názov projektu Výstavba triediarne vajec, skladov technológií a nákup strojov pre ŽV

Zverejnenie zmlúv k NFP 041NR060039:

Kúpna zmluva č. 31032016 - Hostovická STM s.r.o.

KZ č. 9715 - MOREAU AGRI JUH, s.r.o.

KZ č. 20150701 - AGRI-SERVIS, s.r.o.

Zmluva o dielo č. 01012016 TONEX, spol. s.r.o

Zmluva o dielo č. 0092016 - KOVOBEL, výrobní družstvo

Prevádzkujeme 5 fariem:

- odchovu kuríc vo Dvoroch nad Žitavou

- chovu nosníc vo Dvoroch nad Žitavou

- chovu brojlerov Dubník

- odchovu kuríc Dolná Seč

chovu nosníc a brojlerov Levice

Prečo objednať vajcia Omega:


Majú vyšší obsah omega 3 mastných kyselín a tým pádom aj priaznivé preventívne účinky proti kardiovaskulárnym a zápalovým ochoreniam ako artritída či arterioskleróza. Nutričná hodnota Omega vajec má tak kvalitatívne vyššiu úroveň.

VÝROBKY

Brojlery:

Brojlerové kurčatá sa vykrmujú na dvoch prevádzkach s celkovým počtom 23 hál s ročným zástavom 2.400 tisíc kusov, produkciou 4.000 ton. Spracovanie celej produkcie sa realizuje v hydinárskych závodoch.


Vajcia: Novogal a.s. vyrába ročne cca. 130 miliónov vajec. Sliepky sú chované v klietkových technológiách od firiem Big Dutchman (www.bigdutchman.com). Vajcia sú zbierané automatickým systémom z hál priamo na triedičku vajec zn. diamond (www.diamondsystem.com) , ktorá ich triedi do hmotnostných skupín a balí do požadovaných obalov po 6, 10, 30 alebo 60 kusov, na základe objednávok zákazníkov. Okrem tradičných slepačích vajec a.s. Novogal vyrába - ako jediný na Slovensku aj vajcia s vyšším obsahom omega - 3 mastných kyselín, t.j. vajcia Omega®. Fermentovaný hydinový trus
Prevádzkujeme 5 fariem:

- odchovu kuríc vo Dvoroch nad Žitavou

- chovu nosníc vo Dvoroch nad Žitavou

- chovu brojlerov Dubník

- odchovu kuríc Dolná Seč

chovu nosníc a brojlerov Levice

Prečo objednať vajcia Omega: Prečo objednať vajcia Omega:


Majú vyšší obsah omega 3 mastných kyselín a tým pádom aj priaznivé preventívne účinky proti kardiovaskulárnym a zápalovým ochoreniam ako artritída či arterioskleróza. Nutričná hodnota Omega vajec má tak kvalitatívne vyššiu úroveň.

KONTAKT

Adresa: Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou

Tel. kontakt: 035/290 17 63, 035/648 42 92, 0902 943 408

E-mail: novogal@novogal.sk

Prevádzkujeme 5 fariem:

- odchovu kuríc vo Dvoroch nad Žitavou

- chovu nosníc vo Dvoroch nad Žitavou

- chovu brojlerov Dubník

- odchovu kuríc Dolná Seč

chovu nosníc a brojlerov Levice

Prečo objednať vajcia Omega:


Majú vyšší obsah omega 3 mastných kyselín a tým pádom aj priaznivé preventívne účinky proti kardiovaskulárnym a zápalovým ochoreniam ako artritída či arterioskleróza. Nutričná hodnota Omega vajec má tak kvalitatívne vyššiu úroveň.